Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

18 Suðurlandsbraut
Reykjavík, ,
Iceland

Altus lögmönnum búa yfir áratuga reynslu af lögmannsstörfum og geta boðið sérhæfða þjónustu á vel flestum réttarsviðum til fyrirtækja, stofnana, sveitarfélaga og einstaklinga. 

Um okkur

Altus lögmenn veita fyrirtækjum og einstaklingum alhliða þjónustu á flestum réttarsviðum og erlenda ráðgjöf þar sem lögð er áhersla á persónulega þjónustu við viðskiptavininn. Þeir fylgja málum eftir á öllum dómstigum og standa  þannig vörð um hagsmuni skjólstæðinga sinna allt frá upphafi.

 

ALTUS LÖGMENN

 
 
1-6.jpg

Anton B. Markússon hrl.

Málflutningur er sérsvið Antons og hefur hann sem málflytjandi sinnt hagsmunagæslu fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög og opinberar stofnanir fyrir almennum dómstólum á vel flestum réttarsviðum. Anton hefur flutt tugi mála fyrir Hæstarétti Íslands en einnig hefur hann flutt mál fyrir Félagsdómi og EFTA dómstólnum.

Jafnframt hefur Anton víðtæka reynslu af vinnuréttarmálum, gerð ráðningar- og kjarasamninga og hefur veitt atvinnurekendum, launþegum og opinberum aðilum ráðgjöf og aðstoð við úrlausn ágreiningsmála.

Þá hefur Anton verið jafnt sveitarfélögum sem opinberum stofnunum til fulltingis og ráðgjafar um stjórnsýslu- og skipulagsmál, útboðsmál og samkeppnisréttarmál.

 

Dómar
 

Mál nr. 485/2016 Strætó bs. gegn Teiti Jónassyni hf.

Mál nr. 82/2016 Festir ehf. gegn Landsbankanum hf.

Mál nr. 410/2015 Reykjavíkurborg gegn Hamari fjárfestingum ehf.

Mál nr. 361/2013 Ræktunarsamband Flóa og Skeiða gegn íslenska ríkinu

Mál nr. 58/2013 Hermann Þorsteinsson gegn Stöfum lífeyrissjóði

Mál nr. 112/2013 Advance gegn Advania hf.

 

 

Jón Ögmundsson hrl., JD.

Jón hefur sérhæft sig í alþjóða viðskiptalögfræði og ráðgjöf fyrir fyrirtæki milli landamæra með starfsstöðvar í fleiri en einu ríki. Jón hefur starfað sem stjórnandi hjá alþjóðlegum félagasamtökum, sem lögmaður í Bandaríkjunum og á Íslandi frá 1995 og unnið fyrir erlend jafnt sem innlend fyrirtæki. Jón er með lögmannsréttindi í Flórída, District of Columbia (Washington DC) og við alríkisdómsól Suðursvæðis í Flórída.

Jón hefur sérhæft sig á ýmsum sviðum þar sem unnið er milli landa, m.a. varðandi hugverkarétt, sjórétt, alþjóðaviðskipti og lánasamninga fyrirtækja. Jón hefur flutt mál fyrir æðri dómstólum bæði í Bandaríkjunum (Flórída) og á Íslandi.

Þá hefur Jón sérhæft sig í atvinnu- og dvalarleyfum fyrir erlend fyrirtæki og eru Altus lögmenn með samstarfssamning við nokkrar stærstu alþjóðlegu stofur á því sviði, svo sem Fragomen og BAL. Jón hefur reynslu af stjórnun fyrirtækja og situr í stjórn nokkurra og er nú stjórnarformaður húsnæðissamvinnufélagsins Búseta.

 

jon_altus.jpg