Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

18 Suðurlandsbraut
Reykjavík, ,
Iceland

Altus lögmönnum búa yfir áratuga reynslu af lögmannsstörfum og geta boðið sérhæfða þjónustu á vel flestum réttarsviðum til fyrirtækja, stofnana, sveitarfélaga og einstaklinga. 

Er fyrirtækið þitt með löglega starfsmenn í vinnu?

Tilkynningar

Altus lögmenn veita fyrirtækjum og einstaklingum alhliða þjónustu á flestum réttarsviðum og erlenda ráðgjöf þar sem lögð er áhersla á persónulega þjónustu við viðskiptavininn. Þeir fylgja málum eftir á öllum dómstigum og standa  þannig vörð um hagsmuni skjólstæðinga sinna allt frá upphafi.

Er fyrirtækið þitt með löglega starfsmenn í vinnu?

Anton Magnússon

Altus lögmenn hafa yfirgripsmikla þekkingu á öflun atvinnuleyfa fyrir fyrirtæki á sviði stóriðjuframkvæmda jafnt sem nýsköpunarfyrirtæki sem þurfa á erlendum stafskrafti að halda.

Um mikilsverð réttindi er að ræða fyrir fólk og fyrirtæki og getur umsóknarferli verið flókið og torskilið fyrir þá sem ekki þekkja til. Altus lögmenn hafa víðtæka reynslu og þekkingu á málefnum útlendinga og leggja sig fram í þaula til að aðstoða fólk og fyrirtæki svo það geti á auðveldan og fljótlegan hátt öðlast leyfi til að dveljast og vinna í landinu.

Nú er mikill uppgangur í ferðaþjónustu á Íslandi. Yfirvöld telja að þegar sé á Íslandi nokkur fjöldi erlendra starfsmanna í ýmsum greinum ferðaþjónustu. Hvort sem um er að ræða starfsmenn sem koma frá landi innan EES eða utan EES þarf að gæta þess að þeir séu löglegir til vinnu á Íslandi.

Allir þeir sem koma frá löndum utan EES til starfa hér þurfa að afla sér dvalar- og atvinnuleyfis áður en þeir koma til landsins. Enginn má ráða starfsmann í vinnu áður en dvalar- og atvinnuleyfi hafa verið gefin út.

Starfsmenn frá löndum innan EES þurfa ekki dvalar- eða atvinnuleyfi, en verða að skrá sig hjá Þjóðskrá hyggist þeir dveljast og starfa hér á landi. Ýmsar aðrar kröfur eru gerðar til EES borgara sem nauðsynlegt er að fyrirtæki kynni sér áður en þau ráða slíka starfsmenn í vinnu.

Hverjar geta afleiðingarnar orðið af því að hafa ólöglega starfsmenn í vinnu?

Afleiðingar þess að brjóta gegn ákvæðum laga um atvinnu- og dvalarleyfi geta verið margvíslegar. Starfsmaðurinn sjálfur gæti sætt brottvísun úr landi, afturköllun dvalar- og atvinnuleyfis, sektum eða fangelsi allt að sex mánuðum ef brotið er gegn lögum sem um þessi mál gilda.

Þá getur sá aðili sem ræður ólöglegan starfsmann í vinnu sætt sektum eða fangelsi allt að tveimur árum fyrir að brjóta gegn ákvæðum laga um útlendinga.

Að auki geta starfsmennirnir sætt áætlun skattyfirvalda, frekari ákvörðun um vangoldna skatta, og fyrirtækin sjálf sætt rannsókn af hálfu skattyfirvalda.

Altus lögmenn taka að sér að gera úttekt á því hvort fyrirtæki séu með löglega starfsmenn í vinnu. Þá aðstoða Altus lögmenn við öflun réttinda fyrir þá starfsmenn sem ekki hafa leyfi eða skráningu sem EES starfsmenn.

Hvaða reglur gilda um starfsmenn utan EES og innan EES?